Trhy,Poutě a jarmarky v ČR

Provozní řád

Provozní řád
http://trhy-jarmarky.majestat.cz/
Trhy : na trhu mohou trhovci s oprávněním o prodeji prodávat veškerý sortiment dle tržního řádu ČR, pěstitelé, přebytkáři.

Poplatek se platí ihned při postavení stánku nejpozději v 8:00h

Poplatky :
Farmářsko-řemeslný trh Galaxie 200kč/bm minimálně však 400kč za stánek.Provozní doba 8-19h
Velikonoce- 8.4.-21.4.2019 5000kč/vlastní stánek 2m pokud máte větší x metry.Maximální hloubka stánku 2m.Pokud chcete náš stánek cena 3m prodejní plocha 10tis.kč/14dní


Pondělí - Pátek tj.celý den Dle typu akce info Sobota tj. dopoledne Dle typu akce info
PROVOZNÍ ŘÁD
platný pro konání trhů či jarmarků organizovaných

firmou Michal Kryšpín


1. Oprávnění k prodeji.

Na trhách mohou prodávat:

*právnické a fyzické osoby - podnikatelé s oprávněním k obchodní činnosti(dle živnostenského zákona).
*občané, prodávající rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné zemědělské výroby, včetně sběrem získaných lesních plodin, s patřičným oprávněním.

2. Organizace průběhu trhu.
Průběh trhu řídí pořadatelé, které zajišťuje firma MK . Pořadatelé vydávají pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše, kontrolují oprávnění k prodeji, vybírají stanovené poplatky a vydávají potvrzení na zúčtovatelném tiskopisu. V případě nedodržení jejich pokynů je pořadatel oprávněn prodejce na trh nepřipustit, nebo jej z trhu vykázat.

3. Podmínky prodeje.
a) Prodejci, prodávající potravinářské a zemědělské výrobky(poživatiny), musí mít oprávnění udělené orgánem hygienické, případně veterinární služby, všechny osoby ve stánku musí mít zdravotní průkaz. Prodej výrobků podléhajících zkáze ve stáncích, které nemají zajištěno chlazení, je v době od 31.3. do 30.10.zakázán.

b) Prodejní stánek musí být viditelně označen jménem - názvem a plnou adresou prodávajícího - firmy. Stánek musí být čistý, nepotrhaný, nepoškozený.

c) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami(ceníkem).

d) Prodávající je povinen po celou dobu prodeje udržovat čistotu a pořádek a po skončení prodeje prostor ihned uklidit.

e) Při kontrole je prodávající povinen prokázat se:

*
oprávněním k obchodní činnosti
*

potvrzením o zaplacení místního poplatku
*

dokladem o způsobu nabytí zboží
*

příslušnými doklady podle druhu prodeje, např. posudek hygienické služby, zdravotní průkaz apod.

f) Na trhu je zakázáno prodávat:

živá zvířata, syrové maso a vnitřnosti, kachní a husí vejce, čerstvé mlékárensky nezpracované mléko, tiskoviny a předměty erotického zaměření, omamné látky, věci propagující rasismus, fašismus, zbraně a střelivo.

g) Poplatek vybírá pořadatel trhu.

h) Každý prodejce je povinen dodržovat své prodejní místo po celý den trhu v čistotě a po skončení trhu toto místo řádně uklidit.

4. Závěrečná ustanovení.

V případě porušování těchto podmínek, nebo jiného narušování průběhu trhu bude prodejce z trhu vykázán bez náhrady. Tímto není dotčen jiný postih podle příslušných právních předpisů.Vydáno dne 1.Září 2013
     Pořadatelé trhů


 

Zabýváme se organizací pravidelných i nepravidelných trhů a jarmarků,poutí,oslav v
různých městech a obcích naší republiky.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one